Termeni și condiții

SCURTE CONSIDERAȚII

• Accesând și utilizând acest Website, acceptați, fără limitări sau orice alte calificări, prezentele condiții și înțelegeți că orice alte acorduri între dumneavoastră și societatea BWAY MENTORING SRL (în continuare, BWAY) se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.

• “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dvs., în calitate de Client şi Triliada. Înainte de a utiliza site-ul https://www.triliada.ro/, înainte de a crea un cont online şi de a intra într-o relaţie contractuală cu BWAY, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea website-ului și crearea unui cont de utilizator (elev/student) înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

• Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către Triliada, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării clienţilor şi a utilizatorilor site-ului. Prin urmare, utilizatorii trebuie să se raporteze în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia. Dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii devin inacceptabili pentru dvs., vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea site-ului https://www.triliada.ro/.

DEFINIREA UNOR TERMENI

• BWAY– reprezintă societatea BWAY MENTORING SRL cu sediul social în  Str. Fildului 35, Huedin, Cluj, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J12/3761/2022 şi având cod fiscal 46348390, reprezentată de administrator Durcău Oana Cecilia;

Cont - presupune personalizarea unei secţiuni a site-ului prin introducerea adresei de email şi a unei parole, secţiune care conţine informaţii despre Utilizator. Crearea unui astfel de Cont este o opţiune a dumneavoastră care vă va permite accesarea facilităţilor oferite de platforma noastră. Datele furnizate odată cu crearea Contului vor rămâne confidenţiale şi se supun Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

• Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între BWAY şi Utilizator, fără prezenţa fizică simultană a acestora, contract ce se încheie la momentul creării contului de utilizator;

Utilizator -  orice persoană fizică cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau deplină care îşi creează un cont pe în platforma BWAY.

Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care guvernează raportul contractual dintre BWAY şi Utilizator şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document.

Produs – orice serviciu care poate fi prestat conform legii şi care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni şi Condiții. Serviciile puse la dispoziție prin prezentul website constau în servicii de mentorat pentru elevi, oferirea oportunității de a se documenta cu privire la opțiunile academice pe care le au.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Vizitator – orice persoană care accesează site-ul, fără a crea un cont în Site.

Website – reprezintă site-ul  https://www.triliada.ro/ precum şi orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către clienţi ca urmare a legăturilor sau redirecţionărilor disponibile pe site-ul https://www.triliada.ro/ nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.

CONDIȚII DE UTILIZARE

• Accesarea şi utilizarea site-ului https://www.triliada.ro/ se realizează în acord și se supune în totalitate cu prevederile prezentului Document.

• Prin utilizarea site-ului https://www.triliada.ro/ sunteţi de acord şi acceptaţi implicit aplicabilitatea prezentelor prevederi.

DREPTURI DE AUTOR

• BWAY deține titlul deplin și complet asupra fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea.

• Toate mărcile și logourile sunt deținute de către BWAY și nicio persoană sau entitate nu are dreptul să le copieze sau utilizeze în niciun mod.

• Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul BWAY a oricăror elemente grafice/de design/structurale etc. prezente pe site-ul https://www.triliada.ro/ este strict interzisă. Orice încălcare a drepturilor BWAY intră sub incidenţa legii şi va fi soluţionată de entităţile abilitate în acest scop.

• Niciun element de conţinut transmis către client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de către acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea BWAY.

CONFIDENȚIALITATE

• BWAY va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care Utilizatorii și Vizitatorii le vor furniza. Partajarea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

• Dacă pentru Contul creat de un client există suspiciuni privind securitatea datelor sau privind o posibilă utilizarea abuzivă, BWAY va lua de îndată măsurile care se impun (spre exemplu, va solicita titularului contului schimbarea parolei) sau chiar va şterge contul, cu notificarea anterioară a persoanei interesate.

• Prelucrarea datelor cu caracter personal şi regulile de protecţie a acestora pot fi accesate aici.

• BWAY respectă și protejează dreptul la protejarea datelor cu caracter personal a utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului https://www.triliada.ro/ şi are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului informații și servicii de cea mai bună calitate, precum și servicii de marketing, reclamă și publicitate.

SECURITATE

• La utilizarea Website-ului sunteți pe deplin răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (numele de utilizator și parolă) și sunteți de acord să vă asumați întreagă responsabilitate pentru activitătile/acțiunile desfășurate pe Website în baza contului și parolei dumneavoastră. Vă recomandăm să nu divulgaţi datele în baza cărora vă autentificaţi pe site-ul https://www.triliada.ro/, în măsura în care deţineţi un cont pe acest site.

• În cazul în care confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, aveţi obligaţia de a notifica în cel mai scurt timp BWAY pentru a restricţiona accesul la cont și a vă genera cât mai rapid o cale prin care să puteţi reintra în posesia contului dumneavoastră.

• Vă recomandăm să urmați autentificarea în doi pași în contul creat de dvs., situație care poate apărea atunci când se detectează un alt IP de pe care se dorește logarea.

• Efectuarea de operațiuni neautorizate ca utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului etc. asupra acestui Website vor fi pedepsite conform legii.

• Informaţiile introduse în platforma https://www.triliada.ro/ de către dvs. la momentul creării contului, confirmării contului sau în orice moment ulterior creării contului reprezintă exclusive responsabilitatea dumneavoastră. În acest sens, prin solicitarea creării contului de utilizator vă asumaţi răspunderea cu privire la faptul că toate datele introduse şi/sau comunicate prin intermediul platformei https://www.triliada.ro/ sunt corecte şi conforme realităţii, BWAY neavând niciun control asupra informaţiilor pe care dumneavoastră le transmiteţi. În măsura în care un utilizator transmite informaţii eronate/false chiar şi parţial, BWAY îşi rezervă dreptul să restricţioneze accesul la platformă, să blocheze contul utilizatorului şi să înştiinţeze organele abilitate ale statului, în măsura în care acţiunile utilizatorului sunt contrare legii.

INFORMAŢII UTILE PENTRU UTILIZATORI

Ca utilizator, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele informaţii:

• Să primiți ocazional SMS-uri în scop informativ din partea BWAY, confom Politicii GDPR, pentru anumite campanii punctuale (având posibilitatea de a retrage acordul oricând în modalitățile expuse aici);

• Să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră;

• Să mențineți și înnoiți, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.Este interzisă utilizarea site-ului https://www.triliada.ro/ în următoarele modalități sau pentru următoarele scopuri:

• Cu încălcarea Termenilor și Condițiilor din prezentul document;

• Cu încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile sau prin modalități care pot conduce la încălcarea, în orice modalitate, a prevederilor legale aplicabile;

• În orice modalitate prin care se acționează în contul și pe seama altei persoane, în special prin utilizarea de nume false, adrese de e-mail false, numere de telefon false etc. Pentru promovarea sau ascunderea activităților cu caracter ilegal sau imoral;

• Pentru a reproduce, în orice fel, interfața site-ului, în vederea inducerii în eroare a utilizatorilor, clienților sau potențialilor clienți ai acestui magazin online;

• Pentru a obține acces neautorizat la datele pe care vizitatorii sau clienții noștri ni le-au furnizat în mod voluntar;

• Pentru a introduce în sistem programe sau linii de cod malițioase;

• Pentru a solicita informații, produse ori servicii ilegale, ori pentru a solicita informații care să acopere o activitate ilegală;

• Pentru a obține acces la diferite secțiuni sau subsecțiuni ale site-ului sau la produsele ori serviciile oferite de către noi utilizând proceduri ilegale.

Ca utilizator, vă asumați obligativitatea de a nu întreprinde următoarele activităţi:

• Să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;

• Să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare fată de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;

• Să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare sau bunelor moravuri.

LEGISLAȚIE APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE

• Acești Termeni și Condiții și utilizarea site-ului https://www.triliada.ro/ sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material din Municipiul Cluj-Napoca, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Hotărârea este definitivă pentru părţi. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.


Acest document a fost actualizat la data de 08.01.2023.